Besiktning

 • Besiktning 2.jpg
 • Vi kan ombesörja din årliga besiktning eller ombesiktning av din bil hos OPUS bilprovning i samband med t.ex. service eller reparationer.

  Att genomföra en årlig bilbesiktning är en viktig säkerhetsåtgärd som syftar till att kontrollera att fordonet är i gott skick och uppfyller de lagstadgade säkerhetskraven. Det finns flera skäl till varför det är viktigt att låta oss ombesörja en bils årliga besiktning:

  Säkerhet: En grundlig besiktning av bilen hjälper till att upptäcka eventuella tekniska problem eller defekter som kan utgöra en säkerhetsrisk för både föraren och andra trafikanter. Genom att identifiera och åtgärda sådana problem kan man minska risken för olyckor. 

  Miljö: En bilbesiktning kan också bidra till att säkerställa att fordonet uppfyller utsläppskrav och miljöstandarder. Genom att kontrollera och underhålla fordonets avgassystem och andra miljörelaterade komponenter kan man minska den negativa påverkan på miljön. 

  Underhåll: En regelbunden besiktning kan hjälpa till att identifiera mindre problem eller slitage på bilen innan de blir större och dyrare att åtgärda. Genom att upptäcka och åtgärda sådana problem i tid kan man förlänga bilens livslängd och undvika kostsamma reparationer.

  Sammanfattningsvis är en årlig besiktning av bilen en viktig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att fordonet är i gott skick, uppfyller lagstadgade krav och minskar miljöpåverkan. Genom att ombesörja besiktningen kan man främja säkerhet, följa lagar och undvika potentiellt farliga eller kostsamma situationer på vägen. 

  Välkommen att boka besiktning via oss hos OPUS bilprovning!  Boka OnlineErbjudanden

Visa senaste erbjudanden från Lindqvist Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Lindqvist Bil