Kamrem - byte

 • Besiktning 2.jpg
 • Att utföra ett kamremsbyte på din bil är viktigt av flera skäl:

  Förebyggande underhåll: Kamremmen är en kritisk komponent i bilens motor och ansvarar för att synkronisera rörelsen mellan vevaxel och kamaxel. Med tiden och körsträcka kan kamremmen slitas och förlora sin spänning. Genom att byta kamremmen regelbundet enligt tillverkarens rekommendationer kan du förebygga att den går sönder och orsakar allvarliga motorskador.

  Undvika motorskador: Om kamremmen går sönder medan motorn är i drift kan det resultera i allvarliga motorskador. När kamremmen går av kan kolvarna kollidera med ventiler, vilket kan böja eller skada ventilerna, skada cylinderhuvudet eller till och med skapa hål i cylinderväggarna. Detta kan leda till kostsamma reparationer och ibland kräva en komplett motorrenovering.

  Tillförlitlighet och driftsäkerhet: Genom att byta kamremmen enligt tillverkarens rekommendationer kan du upprätthålla tillförlitligheten och driftsäkerheten för din bil. En intakt och korrekt spänd kamrem säkerställer att motorn fungerar smidigt och att alla interna komponenter arbetar i synkronisering.

  Garanti- och försäkringskrav: Din bils garantivillkor eller försäkring kräver att kamremmen byts vid specificerade intervaller. Att följa dessa rekommendationer är viktigt för att upprätthålla garantin och för att kunna dra nytta av försäkringsförmåner vid eventuella skador.

  Längre livslängd för motorn: Genom att byta kamremmen regelbundet kan du bidra till att förlänga motorns livslängd. En välskött och fungerande kamrem minskar risken för allvarliga motorskador och förbättrar prestanda och pålitlighet hos motorn.

  Det är viktigt att notera att rekommenderade kamrembyteintervaller varierar beroende på biltillverkare, modell och motor. Läs i din bils serviceinformation eller kontakta oss för att få rätt information om när kamremmen bör bytas på din specifika bil.

  I vissa fall är det även lämpligt av ekonomiska skäl att samtidigt byta vattenpumpen.

   

  Välkommen att boka tid för kamremsbyte hos oss!  Boka OnlineErbjudanden

Visa senaste erbjudanden från Lindqvist Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Lindqvist Bil