Oljebyte

 • Oljebyte
 • Byta olja är viktigt

  – Helst bör du göra en riktig service eller kanske en Ekonomiservice beroende på din bils ålder, men att åtminstone utföra ett enkelt oljebyte på din bil är enormt viktigt av flera skäl:

  – Smörjning av motorn: Oljan i motorn smörjer och skyddar dess olika rörliga delar. Genom att byta olja regelbundet kan du säkerställa att motorn har tillräcklig smörjning för att minska friktionen och slitaget på komponenterna. Detta bidrar till att förlänga motorns livslängd och optimera dess prestanda.

  – Borttagning av föroreningar: Oljan fungerar också som en rengöringsvätska som tar bort smuts, avlagringar och andra föroreningar som kan ackumuleras i motorn över tiden. Genom att byta oljan regelbundet kan du avlägsna dessa föroreningar och förhindra att de orsakar skador på motorn.

  – Kylning av motorn: Oljan hjälper till att kyla motorn genom att absorbera och transportera bort värme från dess rörliga delar. Genom att ha fräsch olja i motorn kan du säkerställa att den fortsätter att fungera vid optimal temperatur och undvika överhettning.

  – Förbättrad bränsleekonomi: En ren och fräsch olja kan bidra till att förbättra bränsleekonomin i din bil. När motorn är ordentligt smord och ren kan den arbeta mer effektivt och kräva mindre bränsle för att driva fordonet.

  Sammanfattningsvis bidrar ett enkelt oljebyte till att smörja, skydda och rengöra motorn, samtidigt som det förbättrar bränsleekonomin och förlänger motorns livslängd. Det är en viktig del av rutinunderhållet för att hålla din bil i gott skick och undvika dyra reparationer på grund av oljerelaterade problem.


  Välkommen att boka ett oljebyte hos oss!  Boka Online

Erbjudanden

Visa senaste erbjudanden från Lindqvist Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Lindqvist Bil