Avgassystem

 • Besiktning 2.jpg
 • Läckande ljuddämpare? Vi hjälper dig!

   

  Skador eller rost: Ett skadat eller rostigt avgassystem kan leda till läckage, buller och minskad prestanda. Genom att byta ut det kan vi återställa funktion och effektivitet.

  Miljöpåverkan: Ett defekt avgassystem kan påverka utsläppsnivåerna. Genom att byta till ett nytt system kan vi bidra till en renare miljö och minska våra utsläpp.

  Lagkrav: Om det befintliga avgassystemet inte uppfyller lagkraven kan det krävas ett byte för att bli godkänd vid teknisk kontroll eller inspektion.

  Ljudkontroll: Vid behov kan vi byta avgassystemet för att justera eller minska ljudnivån på bilen, i enlighet med ljudregler och för att minska bullerstörningar.

  Vi byter avgassystemet på rätt sätt. Vi kan rekommendera rätt system för er bilmodell och utföra bytet enligt tillverkarens specifikationer.

   

  Välkommen att boka tid för byte av avgassystem!  Boka OnlineErbjudanden

Visa senaste erbjudanden från Lindqvist Bil

Aktuella nyheter

Se alla de senaste nyheterna från Lindqvist Bil